Press "Enter" to skip to content

Kredili AÖF Bölümlerine Önkayıt – Kesin Kayıt – Harçlar ve Gerekli Belgeler

Aşağıdaki tüm bilgiler kayıt klavuzundan alınmıştır. Kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeleri, önkayıt adresi, ön kayıt işlemleri gibi bilgiler aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki bilgiler ve daha fazlası kayıt klavuzlarında bulunmaktadır.

I. KAYIT TARİHLERİ
2011 ÖSYS ile Açıköğretim Fakültesinin dö-nemlik-kredili lisans ve önlisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları;
12 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayıp
21 Eylül 2011 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
22, 23 Eylül 2011 tarihlerinde mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.
17 Eylül 2011 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.
12 Eylül – 21 Eylül 2011 tarihleri arasında ma-zeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 22, 23 Eylül 2011 tarihlerinde mazeretlerini kanıtlayan resmî belge ile AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilirler.
22, 23 Eylül 2011 tarihlerinde mazereti hâlen devam edenlerin kayıtlarını, tam olarak hazırlanan kayıt belgeleri ile mazeret belgesini AÖF bürosuna getiren yakınları yaptırabileceklerdir.

DİKKAT!
23 Eylül 2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin mazeretleri kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Açıköğretim Fakültesinin dönemlik-kredili lisans ve önlisans programlarında öğretim, ders geç-me esasına ve kredili sisteme göre yürütülmek-te olup dönem esasına dayalı akademik takvim uygulanmaktadır.Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrenciler 2011-2012 Güz dönemi derslerinin tümüne kayıt yaptırmış olurlar. Öğrenciler 2011-2012 Bahar dönemi derslerine kayıt yaptırmak için akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yeniletmek zorundadırlar.

KAPSAM VE İNTERNET BAŞVURU SÜRECİ
Bu kılavuz Açıköğretim Fakültesinin dönemlik-kredili;
– Uzaktan Eğitim “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Eczane Hizmetleri”, “Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi”, “Kimya Teknolojisi”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” Önlisans Programları ile
– Merkezi Açıköğretim “Adalet”, “Çağrı Mer-kezi Hizmetleri”, “Fotoğrafçılık ve Kamera-manlık”, “İlahiyat”, “Laborant ve Veteriner Sağlık”, “Tarım” Önlisans Programları ve “Felsefe”, “İngilizce Öğretmenliği”, “Okulön-cesi Öğretmenliği”, “Sosyoloji”, “Tarih”, “Türk Dili ve Edebiyatı” Lisans Programlarına, 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilen adayların “İnternet Başvuru” işlemlerini kapsamaktadır.

İnternet başvuru adresi; http://kayit.anadolu.edu.tr

I. İNTERNET BAŞVURU TARİHLERİ
“2011 ÖSYS” ile Açıköğretim Fakültesinin mer-kezi açıköğretim ve uzaktan eğitim lisans ve önlisans programlarına yerleştirilen adayların İnternet başvuru işlemleri;

12 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayıp, 23 Eylül 2011 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

Yukarıda açıklanan başvuru tarihlerinden sonra İnternetten başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet bağlantısında sorun olması gibi nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için, son günleri beklemeden başvuru yapınız ve gerekli yazıcı dökümlerini alınız. Yukarıdaki mazeretleri veya benzerlerini ileri sürerek süre uzatımı istenemez ve başka bir yöntemle başvuru yapılamaz. İnternetten başvuru yapmayan adaylar, diğer kayıt belgelerini tamamlasalar dahi kayıt yaptıramazlar.

II. İNTERNET BAŞVURU KOŞULLARI
2011 ÖSYS ile Açıköğretim Fakültesinin merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim lisans ve önlisans programlarına yerleştirilen en az lise veya dengi okul mezunu adayların İnternetten başvuru işlemleri “ http://kayit.anadolu.edu.tr ” adresinden, kayıtları ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bürolarından yapılacaktır.

Adayların, başvuru ve kayıt tarihleri içerisinde kayıt için AÖF bürosuna gitmeden önce, aşa-ğıdaki açıklamaları okuyup İnternetten başvuru yapmaları gerekmektedir. İnternetten başvuru yapabilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Reader yazılımının kurulu olması gerekmektedir. Adaylar, internet başvuru sitesinin ana sayfa-sındaki “ÖSYS Yeni Kayıt” linkini tıklayarak internetten başvurularını gerçekleştirecekler-dir.

III. ASKERLİK DURUMU
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak erkek öğrencilerden kayıtlara esas “Askerlik Durum Belgesi” istenmeyecektir. Erkek öğrenciler durumlarına göre TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF seçeneklerinden birini internetten başvuru adımlarında seçeceklerdir.

TECİLLİ: Erkek adaylardan halen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Tecilli”yi seçeceklerdir.

YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaptı”yı seçeceklerdir.

YAPIYOR: Halen asker olanlar, İnternet baş-vuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yapıyor”u seçeceklerdir.

YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1972 ve öncesi (1972, 1971, …) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvu-ru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Yaş Sınırını Aşmış”ı seçeceklerdir.

MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği ol-mayanlar, İnternet başvuru adımlarındaki “Askerlik Durumu” seçeneğinde “Muaf”ı seçeceklerdir.

T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak işlem yapmak zorundadırlar.

Milli Savunma Bakanlığı’nca Üniversitemize gönderilen yazıda “1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince, iki yıl üst üste aynı sınıfta kalanlar ile 29 yaşından büyük öğrencilerin askerlikleri erte-lenmemektedir. Ancak, okula kayıt yaptıran ve askerlik erteleme hakkı bulunmayanlardan silahaltına alınanların, kanuni izinlerine mahsuben sınava girebilmeleri için yeteri kadar izin verilmektedir.” denilmektedir. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakültelere kayıtlı erkek öğrencilerden, askerliğini yapmayanların yukarı-daki uyarıya göre öğrenimlerini planlamaları yararına olacaktır. Bu kapsamda 29 yaşından büyük erkek öğrencilerimize Askerlik Kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verileme-mektedir.

IV. İNTERNET BAŞVURU ADIMLARI
• İnternet başvuru işlemleri http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki “T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Başvuru” sitesinden yapılacaktır (Sayfa 4, Şe-kil-1).
• Başvuru sitesine girdiğinizde başvuru ya-pacağınız kayıt türünü tıklayarak “BAŞVURU” sayfasına geliniz.
• Gelen sayfadaki açıklamaları okuduktan sonra, “Başvuruya şimdi başlamak için burayı tıklayınız.” ifadesinin üzerine tıklayarak “BAŞVURU-GİRİŞ” sayfasına geli-niz. Bu sayfadaki açıklamaları da okuduk-tan sonra “Yukarıdaki açıklamaları okudum, anladım, işlemlere başlayabilirim” açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretleyip “BAŞLA” tuşunu tıklayınız.
• Gelen sayfada ve devamındaki sayfalarda, ilgili programa ait istenen alanları açıklamalar doğrultusunda doldurarak “İLERİ” tuşu-nu tıklayınız.
• Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra ekrana beyan ettiğiniz tüm bilgilerinizi gös-teren sayfa gelecektir. Verdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra bir yanlışlık yok ise “Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum” açıklamasının yanındaki kutucuğu işaretleyiniz ve “TAMAM” tuşunu tıklayınız.
• Başvurunuzun kabulünden sonra sitenin size linkini (yolunu) verdiği “DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ” ifadesinin üzerine tıklayarak ilgili elektronik dosyayı bilgisayarınıza indirip yazıcıdan dökümünü alınız.
• “İnternet Başvuru Belgesi”, “Öğrenci Bilgi Formu”, “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Başvuru ve Kayıt Bilgileri”nden oluşan iki sayfalık
bu dosyanın yazıcı dökümünü A4 kağıdına siyah, okunaklı olarak alınız. Yazıcı dökümleri ile ilgili örnek görünüm 5.ve 6. sayfalarda verilmiştir. Bu belgelerle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki “V. İnternet Başvurusu Sonunda Yazıcıdan Dökümünü Alacağınız Belgeler” kısmına bakınız.
• Yukarıda açıklanan adımları tamamladığı-nızda başvuru işleminiz bitmiştir. Yaptığınız başvuruyu http://kayit.anadolu.edu.tr ad-resindeki “BAŞVURU DURUMU” başlığı al-tındaki kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazdıktan sonra “GÖRÜNTÜLE” tuşunu tıklayarak kontrol edebilirsiniz.
• Başvuruyu tamamladıktan ve “İnternet Baş-vuru Belgesi” ile “Başvuru ve Kayıt Bilgileri” sayfalarının dökümlerini aldıktan sonra, verdiğiniz bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz. Bilgilerinizde bir hata var ise 30 dakika geçtikten sonra yeni bir başvuru yapınız.

V. İNTERNET BAŞVURUSU SONUNDA YAZICIDAN DÖKÜMÜ ALINACAK BELGELER
İnternet başvurusu sonunda yazıcıdan iki sa-fa döküm alacaksınız. Alacağınız dökümün 1. sayfasında (Sayfa 5, Şekil-2,) “İnternet Başvuru Belgesi”, “Fotoğraflı İmzalı Form” ve “Öğrenci Bilgi Formu”, 2. sayfasında ise (Sayfa 6, Şekil-3) “Başvuru ve Kayıt Bilgileri” bulunmaktadır.

“İnternet Başvuru Belgesi”, “Fotoğraflı-İmzalı Form” ve “Öğrenci Bilgi Formu”na ilişkin ayrın-tılı açıklama Kayıt Kılavuzunun 8. sayfası II. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER maddesinde yapılmıştır.

Başvuru ve Kayıt Bilgileri: Dökümünü aldı-ğınız bu sayfa İnternet başvurusunda verdiğiniz bilgiler, kayıt tarihleri, sınav tarihleri ve öğrenciliğiniz sırasında size yararlı olacak kısa bilgilerden oluşmaktadır. Bu sayfa, İnternet başvurusunda verdiğiniz bilgileri kontrol edebilmeniz amacıyla verilmiş olup sizde kalacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kayıt için gerekli belgeler ve belgelere ilişkin ayrıntılı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. İnternet Başvuru Belgesi
“İnternet Başvuru Belgesi” http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belgedir. İnternet başvuru belgesinde, başvuru yaptı-ğınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzala-yarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız.

Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğren-ciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihlerinde resmî mazeret bel-gesiyle kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

2. Fotoğraflı – İmzalı Form
İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form”a 9. Sayfa, 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alandan taşmayacak şekilde SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz.

Sizlerden bu formla alınan fotoğraf ve imzanız, bilgi işlem ortamına aktarılacaktır. Bilgi-sayar kayıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir.

3. Öğrenci Bilgi Formu
İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Öğrenci Bilgi Formu”na 9. Sayfa, 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. “Öğrenci Bilgi Formu” AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci Bilgi Formu sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez. 28 Kasım 2011 tarihinden itibaren “Öğrenci Kimlik Kartı”nızı kayıtlı olduğunuz AÖF büro-sundan alırken bu formu büroya teslim ediniz.

4. Öğrenim Belgesi
Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğre-nim belgelerinin suretiyle kayıt yapılmaz. Öğre-nim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğre-nim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca “Aslının aynıdır.” onayı yapılmaz. Öğrenim bel-gesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesi”nin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.
Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vs.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.
a) Onaylı Diploma Sureti: Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.
b) Geçici Mezuniyet Belgesi: 2010-2011 öğretim yılında lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan, diploması henüz düzenlenmemiş olanlar yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.
c) Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmen-liği Lisans Programına kayıt yaptıracak adaylar “Meslek Liseleri”nin “Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”, “Çocuk Gelişimi ve Bakımı” bölümlerinin birinden mezun olduğuna dair lise diplomasının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.
Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belge-si, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve ser-tifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

5. Fotoğraf
Kayıt için 4 (dört) adet 4,5×6 cm. boyutunda fotoğraf gereklidir. 4 fotoğraftan 2 adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer 2 adet fotoğraf, İnternet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Öğrenci Bilgi Formu”na yapıştırılacaktır. Dosya içine konacak 2 adet fotoğraf ile bu belgelere yapıştırılacak fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bü-rosuna giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
“Fotoğraflı-İmzalı Form”a ve “Öğrenci Bilgi Formu”na yukarıdaki niteliklere uymayan fotoğ-raf yapıştıran adayların kayıtları yapılmayacaktır. Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

III. KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıran öğrenciler 6111 sayılı Kanunun 172. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 46. madde-sinde belirlenen esaslara göre her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan eğitim programlarında “Öğrenim Ücreti” ni, merkezi açıköğretim programlarında “Öğrenci Katkı Payı”nı ödeyeceklerdir.
Ayrıca, merkezi açıköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen “Öğretim Gideri”ni de ödeyeceklerdir. Uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler “Öğretim Giderini” ödemeyeceklerdir.
Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi-ne göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıran öğrencilerin ödeme bilgileri Tablo 1’de açıklanmıştır.
Kayıt için yatırılması gereken “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri” öde-meleri Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank İn-ternet Şubesinden, Vakıfbank ATM’lerinden, 444 0724 Vakıfbank Telefon Bankacılığından T.C. kimlik numarası ile yapılabilir. “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri” ödemeleri İnternet başvurusu tamamlanıp kayıt için gerekli diğer belgeler hazırlandıktan sonra yapılmalıdır.
Adaylar bankaya ödeme yaparken kayıt türü–bölüm/program belirterek ödemesini gerçekleştirmelidir (Örneğin, ÖSYS-Adalet; ÖSYS- Sosyoloji gibi). Bankaya yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı ve kayıt türü-bölüm/program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü–bölüm/program dışında, başka bir kayıt türü-bölüm/programa para yatırılması hâlinde kaydın yapılması müm-kün olmayacaktır.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile prog-ramlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının si-lindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz.
Banka dekontunu öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.
“Öğretim Gideri” ve “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ödemelerinizi http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki T.C. kimlik numaranızı ve “Anadolu Üniversitesi İnternet Hizmetleri Şifresi”ni girerek öğrenci harçları kısmından kontrol edebilirsiniz.

2021 Açıköğretim Kayıt Tarihleri Açıklandı

ÖSYM’nin, 2021 YKS tercih sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite adayları heyecan içinde Açıköğretim kayıt tarihlerini bekliyordu. Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi Anadolu Üniversitesi’nin 2021 Açıköğretim kayıt tarihleri hakkındaki…

2021 Açıköğretim Sınav Tarihleri Ne Zaman?

Milyonlarca açıköğretim öğrencisinin pandemi sürecinde merak ettiği 2021 Açıköğretim Sınav Tarihleri Ne Zaman? sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yanıt geldi. Ziya Selçuk, açıköğretim sınav…

Açıköğretim TYT Baraj Puanı Kaç?

Bildiğiniz üzere Açıköğretim Fakülteleri, ön lisans bölümleri (2 yıllık bölümler) ve lisans bölümleri (4 yıllık bölümler) şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bu bölümlere gidebilmek için baraj puanını…

Açıköğretim Uluslararası İlişkiler Okumalı mıyım?

Açıköğretim öğrencilerinin sıklıkla tercih ettikleri diğer bir bölüm olan Uluslararası İlişkiler bölümü, dört yılda tamamlanabilecek bir lisans programıdır. Uluslararası İlişkiler bölümü Türkiyedeki ve tüm dünyadaki toplumsal,…

Açıköğretim Kamu Yönetimi Okumalı mıyım?

Anadolu Üniversitesi‘nin en ilgi gören bölümlerinden biri olan Kamu Yönetimi, dört yıllık bir lisans programıdır. Anadolu Üniversitesi‘nin yanı sıra İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültelerinde…

1 Yorum

  1. aöf dersleri
    aöf dersleri 13 Eylül 2011

    teşekkürler yararlı bir makale.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.